Kültürel Miras Yönetimi Danışmanlığı

ArkeoLab, ulusal ve uluslararası mevzuat ile uyumlu olarak kültürel miras yönetimi danışmanlığı hizmeti vermektedir.
Hazırladığımız yönetim planı çerçevesinde kültürel mirasın masa başı ve saha gözlem çalışmaları ile tanımlanması/belgelenmesi, CBS kullanılarak arkeolojik potansiyelin modellenmesi ve öngörülmesi, ÇED kapsamında arkeolojik etki değerlendirmenin yapılması hizmetlerimizden başlıcalarıdır.