İşin Kapsamı

Bu çalışma kapsamında Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırması ve Aşağı Göksu Arkeolojik Kurtarma Yüzey Araştırması projeleri için arkeolojik veritabanı geliştirilmektedir.

İşveren

Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırması (BOGA)

Aşağı Göksu Arkeolojik Kurtarma Yüzey Araştırması