İşin Kapsamı

Bu çalışma kapsamında Çeltikçi maden ruhsat sahası içerisinde arkeolojik kültür varlıklarının belirlenmesi için yüzey araştırması gerçekleştirilmiştir.

İşveren

İKA Madencilik AŞ