İşin Kapsamı

Komana arkeolojik yerleşiminden alınan harç örnekleri üzerinde fiziko-mekanik, jeolojik ve kimyasal analizler gerçekleştirilmiştir.

İşveren

Komana Arkeolojik Araştırma Projesi (KARP)