Kültürel Miras Yönetimi

ArkeoLab Danışmanlık, ulusal ve uluslararası mevuzat çerçevesinde kültürel miras yönetimi danışmanlığı sunmaktadır. 

Hizmetlerimiz, yol, baraj, maden sahası, endüstriyel tesis, petrol ve doğalgaz boru hattı gibi endüstriyel ve altyapı projelerinin etki alanında kalan arkeolojik ve kültürel varlıkların belgelenmesini ve proje ile etkileşimine yönelik çalışmaların yapılmasını kapsamaktadır.

Sunduğumuz Hizmeter

  • Proje sahasında için ÇED kapsamında arkeolojik etki değerlendirme çalışmasının yapılması
  • Proje sahasının kültürel miras açısından değerlendirilmesi ve bu kapsamda risklerin ortaya konulması 
  • Proje sahasındaki arkeolojik ve kültürel varlıkların masa başı ve arazi çalışmaları ile belirlenmesi ve bu kapsamda arkeolojik yüzey araştırmaları
  • Proje sahasında kurtarma kazıların gerçekleştirilmesi
  • Hafriyat çalışmaları süresince arkeolojik gözlem çalışmaları yapılması
  • Rastlantısal buluntu prosedürü hazırlanması
  • Coğrafi bilgi sistemleri ile arkeolojik varlıkların potansiyel konumlarının modellenmesi
  • Altyapı projesine yönelik kültürel miras eğitimlerinin verilmesi

Kültürel Miras Yönetimi Alanında Gerçekleştirdiğimiz Projeler