Arkeolojik Kayıt Sistemi

Kazı, yüzey araştırması gibi çalışmalarda ortaya çıkan verinin depolanmasında bütüncül bir çözümdür.

Örnek Uygulama

Gerçekleştirdiğimiz Projeler