Arches®

Arches®, özellikle kültürel miras envanter sistemi ve arkeolojik araştırmalardaki veri yönetim ihtiyacını karşılamak için geliştirilmiş bir platformdur. Arches®, ileri seviye bir platform olarak kendisini öne çıkaran özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden bazıları, dinamik ve dönüştürülebilir bir yapıya sahip olması ve farklı projelere adapte edilebilmesi, semantik teknolojileri kullanması, mobil uygulama ile veri toplayabilme özelliği, coğrafi bilgi sistemleri ile tam entegrasyona sahip olması, gelişmiş bir veri geri çağırma özelliğine sahip olması (zamansal ve mekansal sorgulamalar ile) olarak sıralanabilir. Arches®, Getty Institute ve World Monuments Fund tarafından ortaklaşa geliştirilmiştir. 

ArkeoLab olarak Arches ise ilgili aşağıdaki hizmetleri sağlıyoruz. 

 • Kurulum ve Barındırma
 • Özelleştirme
 • Destek ve Bakım

Önemli Özellikler

 

Arches ile ilgili sunduğumuz hizmetler

Arkeolojik ve kültürel alanda yapılan çalışmalarda Arches ile ilgili aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz. 

Kurulum ve Barındırma

Arches’in çalışabilmesi için gerekli donanım ve yazılımların temin edilmesi ve kurulumlarının yapılmasıdır.

 • Projenizin ihtiyaçlarınıza özel donanımların seçilmesi
 • İnternete açık ya da in-house sunucu kurulumu
 • Barındırma hizmeti
 • Alan adı temini
 • Arches Collector’ün kurulumu

Özelleştirme

Arches’i projenizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştiriyoruz. 

 • Projenizde kullandığınız veri formlarının Arches üzerinde dijitalleştirilmesi
 • Kullanım yetkilerinin belirlenmesi
 • Arches ile ArcGIS entegrasyonun sağlanması
 • Terminalojinin (Thesauri) oluşturulması

Destek ve Bakım

Periyodik bakım ve destek hizmetimiz ile Arches’i kullanırken yanınızdayız.

Kullanım Alanları ve Avantajlar

 • Çevrimiçi, yerel sunucu ya da bireysel bilgisayarda çalışabilir.

 • Coğrafi bilgi sistemleri ile entegredir. 

 • Arkeolojik varlıklar poligon, nokta ve çizgi olarak işaretlenebilir.

 • Harita üzerinde mekansal sorgulamalar yapılabilir.

 • Arches Collector ile sahada internet olmasa bile veri toplanabilir.

Arkeolojik Yüzey Araştırması Veri Tabanı

Arches, arkeolojik yüzey araştırmalarında ortaya çıkan verinin depolanması ve  gösterilmesi için mükemmel bir araçtır. Veriyi harita üzerinde girebilir ve CBS ile entegre bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Arches ile ArcGIS entegrasyonunu sağlayan plugin mevcuttur.

Arkeolojik Kazı Veri Tabanı

Arches, arkeolojik kazılarda ortaya çıkan verilerin depolanması ve gösterilmesi için çok uygundur. CBS entegrasyonu, çevrimiçi çalışabilme ve veri formları özelleştirme ile veri yönetiminde bir adım önde olabilirsiniz.

Kültür Envanteri Veri Tabanı

Arches, kentsel, arkeolojik, doğal sit alanlarına ilişkin bilgileri çevrimiçi olarak harita üzerinde gösterebilirsiniz.