Arkeolojik Malzeme Analizleri

Neler Yapıyoruz?

ArkeoLab Danışmanlık, çanak-çömlek, metal, taş, harç ve sıva gibi farklı arkeolojik malzemelerin analizinde bilimsel uzmanlık hizmeti vermektedir.

Analiz sonuçları, geçmişte yaşamış olan insanlar hakkındaki soruların cevaplanmasına katkı sağladığı gibi analiz sonuçlarının restorasyon ve koruma projelerinde de önemli bir yeri vardır.

Yaptığımız çalışmalar:

 • Planlama çalışmaları
 • Sahada yapılan örnekleme çalışmaları
 • Örneklerin hazırlama işlemleri
 • Analizlerin gerçekleştirilmesi
 • Analiz sonuçların değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Kullandığımız yöntemler:

 • Petrografik analiz (İnce kesit analizi)
 • Taramalı elektron mikroskobu yöntemi (SEM)
 • X-ışını kırınım analizi (XRD)
 • X-ışını flöresans analizi (XRF)
 • Kütle Spektrometresi (ICP-MS)
 • Optik emisyon spektrometresi (ICP-OES)

Arkeolojik Malzeme Analizi Alanın Gerçekleştirdiğimiz Projeler