İşin Kapsamı

Bu çalışma kapsamında Urartu dönemi çanak-çömlekler üzerinde ince kesit analizi gerçekleştirilmiştir.

İşveren

Ege Üniversitesi