İşin Kapsamı

Bu çalışma kapsamında Kinet Höyük kazısı deposundaki çanak-çömlek örneklerinden ince kesitler hazırlanmıştır.

İşveren

Kinet Höyük Kazısı – Université libre de Bruxelles